Giga's Nederlandse
Songtekstenarchief
door Walter Belgers


Help, waar zijn de teksten!?

Het korte antwoord: bij MusicFrom.

Het lange antwoord: de ruim 18.000 teksten die hier stonden zijn in 2003 weggehaald omdat ik daartoe gesommeerd werd door Stichting Musicopy. Daarna mochten de meeste teksten blijven staan mits ik zo'n 5800 euro per jaar zou afdragen. Hoewel ik de Nederlandse muziek een warm hart toedraag, en duizenden uren in mijn archief heb gestoken vond ik 5800 euro per jaar voor gratis reclame (maar dat is mijn visie) een beetje te gortig. Ik heb toen de teksten weggehaald.

Natuurlijk ben ik ook gaan zoeken naar culturele instanties die mijn werk zouden willen voortzetten. Het archief is zo veelomvattend dat je gerust van een historische collectie mag spreken. Maar helaas, de instanties die geinteresseerd waren hadden geen geld.

Totdat ik iemand vond die het wel aandurfde: Musicfrom. Een paar muziekliefhebbers zoals ik, die proberen de site kostendekkend te houden en zich graag inspannen voor de muzikanten. Dat leek een prima plek voor mijn archief. De kosten worden verdiend doordat je je moet aanmelden, en sponsors e-mails mogen sturen naar bezoekers van de site. Op 12 maart 2004 heeft Musicopy juridische stappen ondernomen naar Stichting Musicfrom, omdat ze geen geld zouden hebben afgedragen aan de rechthebbenden. Dit terwijl ze daarover juist in onderhandeling waren met Musicopy (maar met iemand die daar toen inmiddels al niet meer werkte). Enfin, dit is iets later weer door Musicopy rechtgezet en nu draagt Musicfrom netjes rechten af en hebben ze alle teksten gewoon on-line staan.

Van Cedar hoop ik nog steeds (vergeefs) een keer excuses van de heer Beemsterboer te ontvangen en het onderzoeksrapport waarin staat dat het via internet verspreiden van liedteksten aantoonbaar geldelijk verlies oplevert voor de muziekuitgevers, wat zou zijn uitgevoerd in opdracht van Cedar.

Overigens: de teksten uit mijn archief zijn door velen onbeschaamd gestolen en elders gepubliceerd. Als ik teksten zoek met daarin door mij gemaakte tikfouten zie ik ze op meerdere plekken op internet terugkomen. Een korte speurtocht leert dat zelfs vrijwel alle teksten gestolen zijn en verder verspreid, zonder ook maar enige bronvermelding. Het doet pijn dat deze sites advertentie-inkomsten opstrijken en niet aangepakt worden terwijl ik zelf alleen maar uren en uren heb geïnvesteerd en als dank Musicopy over mij heen kreeg.

Links

Contact

U kunt GEEN mail meer sturen naar archief@belgers.com, dit mail adres is opgeheven vanwege de hoeveelheid spam.

Bij deze bedank ik alle gebruikers van het archief en vooral ook de tientallen artiesten die mij hebben gesteund.
Walter.


© Copyright 1996-2023 Walter Belgers


Naar Walter's homepage.

Valid HTML 4.01!

$Id: index.html,v 1.4 2007/04/27 13:26:07 belgers Exp $