GIGA'S NEDERLANDSE SONGTEKSTENARCHIEF FEEDBACK

De laatste tijd heb ik nogal wat e-mail mogen ontvangen ivm. de sluiting van het archief op last van Stichting Musicopy. Ik heb een kleine bloemlezing aan reacties die ik heb ontvangen op deze pagina gezet.

Het zijn allemaal citaten, en die mag ik zonder copyrightschending hier op de site plaatsen (maar als u uw eigen citaat herkent en het verwijderd wilt hebben, stuur dan a.u.b. een e-mail).

Van Stichting Musicopy zelf

Na Cedar (overkoepelende stichting boven Musicopy) benaderd te hebben om te kijken of er iets geregeld zou moeten worden hoorde ik een aantal maanden niets. Toen vond ik opeens een mail in mijn mailbox van de directeur. Ik citeer:

Geachte heer Walter Bergers [sic],

Van een aantal componisten, tekstdichters en muziekuitgevers krijgen wij
klachten over het feit dat u hun songteksten op uw website
www.giga.nl/walter/gnsa aanbiedt.

[..]
Ik verzoek u, namens betrokken rechthebbenden, vriendelijk doch dringend
per omgaande te bevestigen dat u met uw activiteiten zult staken. Mocht u
dit onverhoopt niet doen dan zullen wij genoodzaakt zijn nadere
rechtsmaatregelen tegen u in te stellen.

Dit was het begin van een lange discussie, waarin ik herhaaldelijk vroeg welke artiesten dan geklaagd hadden. Dat is volgens Musicopy niet relevant. Uit bovenstaande mail maakte ik op dat Musicopy absoluut geen regeling met mij zou willen treffen. Later bleek dat toch een mogelijkheid te zijn. Op de vraag wat zo'n regeling zou moeten kosten is nooit een duidelijker antwoord gekomen dan 'meer dan ik zou kunnen betalen', ook niet na herhaaldelijk vragen.

De sfeer werd alleen maar grimmiger, zoals uit dit fragmentje blijkt:

Ik verzoek je nu dringend te bevestigen dat je met die activiteiten zult
staken. Mocht die bevestiging die voor 14 februari binnen zijn dan zullen
wij genoodzaakt zijn jou in rechte aan te spreken. Daarbij zullen wij
trouwens overwegen om jouw service providers mede aansprakelijk te
stellen.

Het is jammer dat Musicopy naar mensen die (overigens niet op mijn verzoek) vragen hoe de vork in de steel zit, van de account manager deze informatie terug ontvangen:

Het is correct dat wij, namens de rechthebbenden, de heer Berger[sic] van het
Nederlandse Songtekstarchief hebben gesommeerd niet langer liedteksten van
onze rechthebbenden aan te bieden via het medium internet.
[..]
Musicopy heeft in deze mandaat verkregen van het merendeel van de
muziekuitgeverijen en sub-uitgeverijen.
Musicopy is genegen om de heer Belgers onder bepaalde voorwaarden
toestemming te verlenen om genoemde liedteksten aan te bieden via internet.
Helaas was de heer Belgers het niet eens met deze voorwaarden en kon
Musicopy derhalve geen toestemming verlenen.

Genoemde liedteksten? Na een viertal keer vragen (o.a. in een aangetekende brief) weet ik nog steeds niet welke teksten nu de 'liedteksten van onze rechthebbenden' zijn. En voorwaarden? Welke voorwaarden? Die eerste mail (activiteiten staken of rechtsmaatregelen) stelde niet echt voorwaarden dacht ik zo.

Maar, op 23 september kreeg ik bezoek van de account manager om e.e.a. uit te praten. Door allerlei oorzaken waren er interne communicatieproblemen en dat was de reden dat de communicatie met mij zo stroef liep (neemt niet dat ik de manier van zakendoen van de heer Beemsterboer onprofessioneel vind). Dankzij het gesprek weet ik nu wel beter waar ik aan toe ben:

Ja, en wat nu? Ik heb een aantal opties: de site sluiten, betalen of de illegaliteit in duiken. Betalen kan ik niet, illegaal doen wil ik niet, dus blijft er niet veel over..

Overigens zijn er volgens Cedar onderzoeken gedaan door uitgevers waaruit blijkt dat ze inkomsten mislopen door activiteiten zoals de mijne. Ik hoor echter van gebruikers juist dat zij albums kopen omdat ze nu eindelijk de artiest bij een tekstfragment hebben gevonden. Op mijn vraag de onderzoeksresultaten te mogen inzien heb ik geen enkele reactie gekregen.

Negatieve feedback van artiesten

Het enige negatieve dat ik heb gehoord is Peter Koelewijn op Omroep Brabant die zei dat hij voor elk gebruik van zijn teksten geld wil zien. Of Peter het archief kent en heeft gezien weet ik niet, ik was er niet bij toen hem de vraag werd gesteld.

Dat Peter Koelewijn liever geen inkomsten misloopt is overigens zijn goed recht. Dat geld een belangrijk punt is voor hem werd ook nog bevestigd door een e-mail van een bekende artiest, en door het feit dat hij alleen in het programma Wintertijd wilde optreden voor 'een bak geld'. Of hem verteld is dat het alleen om de teksten gaat in dit geval, en of hij het eens of niet eens is met de stelling dat het verspreiden van de teksten als gevolg heeft dat er meer albums worden verkocht weet ik dus niet.

Positieve feedback van artiesten

Tientallen artiesten hebben me gemaild om te vertellen dat ik hun teksten mag publiceren (graag zelfs!). Een kleine selectie hieruit:

"we weten niet eens wat de Cedar is! Volgens mij komen ze niet
op voor onze belangen, maar voor die van de uitgeverijen, of eigenlijk
zichzelf. Iedereen wil een punt van de taart, en liefst een grote"

"Uiteraard weet ik dat jij hier niets aan kan doen, maar voor de diverse
muzikanten (waaronder ikzelf) is dit bijna rampzalig. En laten we eerlijk
zijn, het is natuurlijk ook wel belachelijk."

"Ik weet zeker dat je veel mensen 'n plezier hebt gedaan met je pagina,
dan ga ik maar na wat ik zelf nodig heb als artiest bij m'n optredens, als
je dan b.v. teksten slecht kunt verstaan in opname's, of titels waar geen
opnames meer van zijn.Ik ben zelf ook comp./Tekstshrijver,een nr. van mij
zat er bij, als je wilt mag je c.a. 50 teksten van me plaatse.(graag zelfs)"

"Bij deze geef ik je toestemming mijn teksten op je website te gebruiken.
Ik geloof niet dat ik ooit iets van de Cedar gehoord of gezien heb en ik heb
eigenlijk ook geen idee welke macht zij hebben om dit geweldige archief dat
je had aangelegd te boycotten."

"Onwijs jammer dat je moest stoppen met het archief."

"uiteraard!!!!!!!!" [dat ik mijn medewerking wil verlenen aan dit archief]

"Is oke, onze 5000 wereldliedjes mogen op deze practige site!"

"Ja hoor van mij mag ie alle teksten der op zetten"

Muzikantenverenigingen

Van muzikantenverenigingen(!) heb ik ook alleen nog maar positieve reacties gehad! Hier is er eentje:

"We vinden het bijzonder jammer dat je op deze manier wordt beperkt in je
initiatief. We zijn er van overtuigd dat je met de volledige
beschikbaarstelling van alle teksten de tekstschrijvers eerder een dienst
bewijst, dan dat je ze omzet ontneemt."

Van gebruikers

Logischerwijs waren de honderden reacties van gebruikers van het archief onverdeeld positief. Een kleine bloemlezing:

"Ik steun je, en ongetwijfeld vele internetgebruikers met mij!"

"Bedankt voor al die mooie teksten. Ik hoop dat je snel weer in de lucht bent."
 
"Hoewel ik natuurlijk kan begrijpen dat artiesten copyright - willen - 
hebben op hun teksten ter voorkoming van misbruik ervan, vind ik het
belachelijk dat een archief als deze niet zou mogen. Ik zou het erg
jammer vinden als Cedar zijn "recht" behaalt, want het is zonde als de
(internet-)gemeenschap dit blijvend zal moeten missen."

"Wat jammer van je songtekstenarchief. Juist op deze manier worden de
teksten levend gehouden en komen ze niet in het vergeetboek."

"Bij de productie van muziekprogramma's voor KRO-TV heb ik veel gebruik
gemaakt van de teksten van deze site. Vaak zijn ze anders niet te vinden
of moet ik ingewikkeld zoeken via cd-hoesjes e.d. De regie-assistente
gebruikt de teksten om haar draaiboek te maken. Uiteraard wordt bij
uitzending alle afdragingen gedaan door de KRO."

"Ik ben geen tekstschrijver, maar profiteerde wel van het feit dat de
teksten zo op Internet stonden.  Deze site is een van mijn favorieten
en als er een tekst staat dat je mee kunt zingen, is de kans groter dat
je ook een cd er van wilt kopen, volgens mijn opinie."

"I have used your website to copy some old dutch songs to mail to my
mother, who is dement. I can no longer write her, but she does appreciate
the songs she learned as a child, and sings them. I would be very sorry
to see your website disappear. I hope that it will stay open."

"Hope that you get the whole thing up and running again soon, because a
lot of Dutch people abroad depend on pages like yours. I wish you a lot
of luck and thank you for all the work you have done over the past years."

"erg spijtig om te zien dat jouw initiatief de nek om gedraaid is.
Mijns inziens was de bekendheid die je ermee aan het Nederlandstalige
lied gaf zowel voor de artiesten als voor de muzieksoort goede publiciteit,
en het is jammer om te zien dat mensen die meer van geld dan van muziek
houden daar anders over beslist hebben."

"Wat een gezeur. Als liefhebber van het vijftiger en zestiger jaren
Nederlandse repertoire was een een vrijwel onuitputtelijke bron. Jammer dat
er weer een stokje voor gestoken wordt."

"Echt jammer dat het zo moet lopen  Een verlies voor de muziekliefhebber
En ik had deze site doorgegven aan mensen die de nederlandse taal wilden leren"

"Vanmorgen schrok ik een beetje toen ik zag dat iemand aan het procederen
was je van de internet af te krijgen. Nou zit ik hier in het verre Utah,
USA en zie al die bekende liedjes van ouds, en je kan wel begrijpen dat ik
daar lol mee hebt. Liedjes van Toby Rix,Johnny Jordaan, De Zangeres Zonder
Naam, De Gesona, Ria Valk, Louis Davids en nog een heleboel meer mensen waar
ik vroeger altijd met zoveel plezier naar hebt geluisterd. Je kan natuurlijk
wel begrijpen dat ik dat niet graag zou willen missen."

"het is echt jammer, dat u moest uw liedtekstarchief sluiten. Hij heeft
me altijd veel geholpen, ik kon zo goed meezingen!!! En ik begrijp ook een
beetje nederlands!!"

"Ik ben van mening dat het allemaal een zeer slechte zaak is voor de
nederlandse muziek."

"De afgelopen jaren heb ik vaak met groot genoegen rondgestruind in het
magistrale tekstarchief dat onder jouw supervisie tot stand is gebracht.
Groots werk is daarbij verricht.
Jammer eens te meer dat  de typisch hollandse neiging om alles wat boven
het maaiveld geraakt meedogenloos te kortwieken bij het Giga-archief heeft
kunnen toeslaan. Tussen de oorspronkelijke 16.000 teksten en de 500 ruineuze
restanten gaapt een kloof van kortzichtig eigenbelang dat vaker opereert
onder de naam van 'copyright-bescherming'.
Ik geloof niet dat 'jouw' bezoekers een serieuze bedreiging vormden voor
de portemonnee van de -veelal verscheiden- auteurs. Sterker nog: ik meen
dat menige tekstdichter het geweldig zou hebben gevonden te weten dat zijn
of haar werk juist  jaren na dato van openbaarmaking op z'n literaire
merites nog door oprechte liefhebbers geraadpleegd/gelezen en gewaardeerd
wordt."

"Moeilijk me uit te spreken over de "copyright" kwestie, zonder de twee
partijen te horen. Dit brandend actueel onderwerp (cfr. de tussenkomsten
bij de EU van onze "eigen" Axelle Red) kan je niet intuitief benaderen,
maar enkel met grondige dossierkennis. Toch durf ik als voorlopige mening
te opperen dat het verspreiden van de teksten zelf - zonder de bijhorende
muziek - weinig verarming kan meebrengen voor de betrokken artiesten."

"Ce n'est pas juste, qu'e cause d'une histoire d'argent, ton travail sur
ce site, qui vient de quelqu'un qui a une passion pour la musique, soit
bloque par des idiots."

"Wat is er mooier dan muziek, en oude en nieuwe teksten, die je 
niet meer wist, die blijven zo bestaan"

"Jouw unieke archief, goed voor uren ronddwalen en (her)ontdekken
was een werkelijke promotie van Neerlands Lied in optima forma. Beter
is niet denkbaar. Uren heb ik er in door mogen brengen. Teksten
declamerend vanaf het scherm, songs en liederen ooit gehoord maar
vrijwel vergeten tot ik hen herontdekte door jouw enthousiasme en
verzamellust. Telkens weer even gluren, even nippen aan zoveel stukjes
puur nederlands cultuur, als tijdsbeeld welhaast geschiedschrijving.
Meer dan fantastisch, ik heb urenlang genoten en zoveel anderen
genoten ook."

"I`ve been to your pages many times too look up old song that were
forgotten and us expatriates were looking for.  Now I noticed these
arsholes are telling you to close down your site !!"

"I was quite astonished when I found out on the website that we could
not have access to the archives anymore I do not have any notions in law
but I do think that it prevents a lot of people from the Dutch culture,
which is a pity..."

"Doordat ik zoveel teksten onder ogen ben gekomen, ben ik zelf ook gaan
schrijven. [..] Dat de artiest geld wil zien is een goede gedachtengang,
maar uit ervaring (zelf al 27 jaar muzikant) weet ik dat hoe meer er
gezongen wordt, hoe meer er mee gedaan zal worden."

Bedankt!

Vanaf deze plek bedank ik iedereen voor de geweldige e-mails. Dat is namelijk de belangrijkste reden dat ik het archief nog steeds bijhoud!


© Copyright 2001-2018 Walter Belgers <walter@giga.nl>

Naar Giga's Nederlandse Songtekstenarchief.
Naar Walters Home Page.